Logo
Påmelding nyhetsbrev

Få mail om nyheter og arrangementer fra oss!

E-postadresse:

Fabrikk adresser

BODØ

Tjeldberget 4

8012 Bodø

 

TROMSØ

Strandveien 144B

9006 Tromsø

 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord

75 58 60 30

Telefaks

75 58 60 31

E-post

post@elektriskbyraa.no

PROSJEKTPARTNER

Det å ha en prosjektpartner med erfaring kan være avgjørende!

 

Som konsulent, installatør eller byggherre kan du ha behov for en partner som kan levere fordelingstavlene, strømskinnene og sammenkoblingen av dette i dine anlegg, og som sammen med deg kan prosjektere løsning og produkt.

 

Elektrisk Byrå har god erfaring i både å prosjektere anleggene, bygge fordelings tavlene, montere strømskinnene og på anlegg koble alle komponenter sammen.

 

Våre montører reiser dit anlegget bringer oss!

 

 

Trenger du en prosjektpartner? Tenk Elektrisk Byrå!