Logo
Du er her: Om oss
Påmelding nyhetsbrev

Få mail om nyheter og arrangementer fra oss!

E-postadresse:

Kontaktinformasjon

Sentralbord

75 58 60 30

Telefaks

75 58 60 31

E-post

post@elektriskbyraa.no

Fabrikk adresser

BODØ

Tjeldberget 4

8012 Bodø

 

TROMSØ

Strandveien 144B

9006 Tromsø

 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord

75 58 60 30

Telefaks

75 58 60 31

E-post

post@elektriskbyraa.no

Om Elektrisk Byrå AS
Elektrisk Byrå AS ble etablert den 26 juni 1997 av Bernt-Johnny Storøy, som en enmannsbedrift. Elektrisk Byrå AS har pr. 1 januar 2016, 35 ansatte. Vi har utvidet vår arbeidsstokk i takt med en økende arbeidsmengde.

 

 


Bernt-Johnny Storøy har arbeidet i elektrofaget i 25 år og har vært ansatt som elektromontør gruppe L, basmontør og saksbehandler hos elektroentreprenør - avdelingssjef hos elektrogrossist - tavlemontør og saksbehandler ved tavlefabrikk og sitter nå som daglig leder ved tavlefabrikanten Elektrisk Byrå AS. Som fagkompetanse har han Elektroinstallatør - Installasjonsinspektør - Tavlemontør og Elektromontør gruppe L. Han er også formann i prøvenemnden for tavlemontørfaget i Nordland fylke og styreformann i Norsk Eltavle Forening.Elektrisk Byrå AS har sin administrative stab i Bodø, og tavlefabrikk i både Bodø og Tromsø.

 


Elektrisk Byrå AS ble etablert med forretningsidé om et tavlebyggerfirma som i en tid med stadig økende krav til høyt kompetansenivå, innenfor elektroforskrifter, normkrav, data og dokumentasjonsprofesjonalitet og ikke minst produktkompetanse i skjønn forening med korte leveringsfrister, skulle ha som målsetting å bli en ledende tavleleverandør og kompetansepartner, for sine kunder.Gjennom ansettelse av dyktige medarbeidere, samt samarbeide med profesjonelle leverandører, er det en glede å se at vi i vår bedrift stadig oppnår en økende markedsandel innenfor levering av forskjellige typer elektriske apparattavler til elektroentreprenørene i vår landsdel.Tavlevirksomheten er basert på markedsledende leverandører.Som en utvidelse av vår virksomhet pga. kundehenvendelser selger vi også produkter som transformatorer, elektromotorer, frekvensomformere, softstartere og andre starterløsninger. Vi satser på å kunne levere det våre kunder trenger helt fra hovedfordeling og ut til motoren i anlegget, og med den nødvendige kompetansen som trenges for å støtte våre kunder.Våre elektroniske dokumentasjonsløsninger er høyt verdsatt av alle våre kunder.Elektrisk Byrå AS ble våren 1998 godkjent som opplæringsbedrift i "Tavlebyggerfaget" og tok inn lærling i september 1999. Bedriften har i tiden siden da hatt lærlinger i tavlebyggerfaget, hvert år. Bernt-Johnny Storøy, som er bedriftens daglige leder, er formann i Prøvenemnd for tavlemontørfaget, i Nordland Fylke. Som del av bedriftens målsetting inngår at den høyeste fagkvalitet skal legges til grunn for tavleproduksjonen, som foregår i våre produksjonslokaler. Våre kunder skal kunne føle trygghet for at kvalitet og el-sikkerhet, i henhold til gjeldende normer og krav, er grunnlaget for de tavleprodukter som kjøpes hos oss.

 


Elektrisk Byrå AS er medlem i NORSK ELTAVLE FORENING. Daglige leder, Bernt-Johnny Storøy. 

 

  

Som ansatt i Elektrisk Byrå AS, har den enkelte av oss, som personlige målsetting, at du som kunde skal bli spesielt fornøyd med våre produkter og tjenester.

 

 
Vi ønsker velkommen til positivt og effektivt samarbeide med oss.