Logo
Påmelding nyhetsbrev

Få mail om nyheter og arrangementer fra oss!

E-postadresse:

Fabrikk adresser

BODØ

Tjeldberget 4

8012 Bodø

 

TROMSØ

Strandveien 144B

9006 Tromsø

 

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord

75 58 60 30

Telefaks

75 58 60 31

E-post

post@elektriskbyraa.no

KONDENSATORBATTERIER

Mange komponenter i et anlegg, som for eksempel motorer, transformatorer, lysstoffrør og damplamper for å nevne noen, forbruker det man kaller aktiv strøm (Den strømmen som kreves for å drive lasten). Men i tillegg trekker slik last med seg det man kaller reaktiv strøm.

 

Og dette er nettopp problemet, da den reaktive strømmen ikke forbrukes på samme måte som den aktive strømmen. Den reaktive strømmen belaster det elektriske anlegget, som må være dimensjonert for å overføre både aktiv og reaktiv strøm.

 

Ved å installere kondensatorbatterier i et anlegg vil man få mindre avstand mellom vektorene for reaktiv og aktiv strøm i et vektordiagram. Dette betyr at jo mindre fasevinkelen (cosinus fi) mellom aktiv og reaktiv strøm er, jo mindre effekt skal man transportere - og betale for!

 

Derfor kalles et kondensatorbatterianlegg også for fasekompenseringsanlegg. Ved å installere dette i anlegget kan man selv produsere den reaktive strømmen der den forbrukes og på den måten oppnå følgende fordeler:

 

  • Ikke betale for reaktiv effekt
  • Forbedre spenningsstabiliteten
  • Forbedre spenningskvaliteten
  • Avlaste kabler og transformatorer
  • Utsette nyinvesteringer
  • Oppfylle energiverkenes krav til å få redusert tap i forsyningsnettet

 

Elektrisk Byrå har kompetanse på dette feltet, og kan hjelpe deg å få oversikt over om det er noe å spare på å få installert kondensatorbatterier i ditt anlegg. Ta kontakt med oss!